Search
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
  • :
  • :

برچسب:

اسکنر هوايي يا رادار پرنده OKM

اسکنر هوايي يا رادار پرنده OKM براي اسکن کل منطقه . اين دستگاه با پرواز بر...